Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Họp mặt khách văn chương đầu năm Quý Tỵ

Bài thơ của nhà thơ nữ Dung Thị Vân in trên giấy nhựa mềm có chữ ký lưu niệm của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trang trí trên tường nhà của nhà thơ nữ Dung Thị Vân
Từ trái qua phải: Nhà thơ Tâm Nhiên - Nhà văn Phan Nhật Chiêu - Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nhà thơ trẻ Nguyễn Vĩnh An - Họa sĩ Nguyễn Chinh - Tuyết Nga (vợ họa sĩ Nguyễn Chinh) - Nhà thơ Dung Thị Vân (chủ nhà)
Từ trái qua phải: Họa sĩ Nguyễn Chinh - Tuyết Nga (vợ họa sĩ Nguyễn Chinh) - Nhà thơ Dung Thị Vân (chủ nhà).
Nhà văn (cũng là một dịch giả, nhà nghiên cứu Nhật học) Phan Nhật Chiêu và Thanh Trắc Nguyễn Văn
Từ trái qua phải: Nhà thơ Tâm Nhiên - Nhà văn Phan Nhật Chiêu - Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nhà thơ trẻ Nguyễn Vĩnh An - Họa sĩ Nguyễn Chinh - Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan - Nhà thơ Dung Thị Vân (chủ nhà).
Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan và nhà thơ Dung Thị Vân (chủ nhà).

Không có nhận xét nào :