Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Thanh Trắc Nguyễn Văn và các bạn trong giới sáng tác (3)

Từ trái qua phải: Thanh Trắc Nguyễn Văn, cây bút trẻ Nguyễn Vĩnh An,
nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga, nhà thơ Nhật Quỳnh 

(ảnh chụp tại quán cà phê Nguyệt Quế ngày 8.8.2015)Từ trái qua phải: Nhà thơ Nhật Quỳnh, Thanh Trắc Nguyễn Văn, cây bút trẻ Nguyễn Vĩnh An, 
nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga, nhà thơ Dung Thị VânNhà thơ Dung Thị Vân và nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga


Từ trái qua phải: Nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga, nhà thơ Dung Thị Vân, nhà thơ Nhật Quỳnh, 
Thanh Trắc Nguyễn Văn và nhạc sỹ Nguyển Tuấn Khanh tại chùa Thiện Hạnh ngày 8.8.2015.
Trên tay anh Khanh là 2 tờ báo có đăng bài thơ Ru em vào xuân của Thanh Trắc Nguyễn Văn
 viết tặng riêng cho anh

Chùm ảnh do nhà thơ Dung Thị Vân cung cấp

Thơ tranh: Đêm tân hôn