Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Tạp văn: Hãy nghe lời người lớn tuổi

 HÃY NGHE LỜI NGƯỜI LỚN TUỔI

Những người lớn tuổi là những đã trải nghiệm cả đời người trong hành trình thời gian nên có rất nhiều kinh nghiệm sống phong phú. Ông bà chúng ta đã dạy không sai, qua câu tục ngữ rất hay lưu truyền lại cho đời sau: “Kính lão đắc thọ”. Tiếc thay, có lẽ do cuộc sống công nghệ thông tin hiện nay quá phát triển, nên nhiều gia đình và nhiều người tuổi còn rất trẻ lại quên mất điều này.
Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Giới thiệu tuyển tập thơ Thơ tình Việt Nam chọn lọc

 

Giới thiệu tuyển tập thơ THƠ TÌNH VIỆT NAM CHỌN LỌC 

Xin giới thiệu tuyển tập thơ mới THƠ TÌNH VIỆT NAM CHỌN LỌC do NXB Văn Học ấn hành năm 2014.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với nhiều tác giả thơ khác. Bài thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn được chọn trong tập thơ là bài THÁP CÁNH TIÊN.