Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0167
Tình chưa chín

Trái tình yêu chưa chín
Sớm hái vội trên cành
Chỉ nếm toàn nước mắt
Cùng vị đắng quả xanh.

Tình yêu không kịp chín
Bỏng rát cả bờ môi
Trái cấm còn chưa giữ
Sao giữ được lứa đôi?

Hái tình yêu chưa chín
Sẽ chẳng chín bao giờ
Trái tim có chín kịp
Hay vỡ dần trong mơ?

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
----------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 231, ngày 2.10.2002

Không có nhận xét nào :