Tổng số lượt khách xem trang Blog

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Ảnh liên hoan Đại hội Hội Nhà Văn tp.HCM khóa 7 (2015 - 2020)

Hàng đứng (từ trái qua phải): nhà thơ Đoàn Hoài Trung- nhà thơ Lương Sơn - Thanh Trắc Nguyễn Văn - Phó chủ tịch Hội Nhà Văn tp.HCM Phan Hoàng (thắt cà vạt) - nhà thơ Lam Giang - nhà thơ nữ Trần Thị Khánh Hội - nhà thơ nữ Nguyễn Thị Thanh Long - Chủ tịch Hội Nhà Văn tp.HCM Trần Văn Tuấn (thắt cà vạt) - nhà thơ Xuân Trường
Hàng ngồi: nhà thơ Thiên Hà - nhà thơ Đoàn Vy - nhà thơ Ngọc Khương


Hàng đứng (từ trái qua phải): nhà thơ Xuân Trường - nhà thơ Lương Sơn - nhà thơ nữ  Lê Thị Kim - nhà thơ Lê Minh Dung - nhà thơ nữ Nguyễn Thị Thanh Long - nhà thơ  Đoàn Hoài Trung
Hàng ngồi: Thanh Trắc Nguyễn Văn - nhà thơ Thiên Hà - nhà thơ Đoàn Vy -  nhà thơ Ngọc KhươngChùm ảnh do nhà thơ nữ Nguyễn Thị Thanh Long cung cấp