Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Danh thiếp Thanh Trắc Nguyễn Văn---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vào xem Blog có tặng quà: 

Bạn nào là độc giả (ở Việt Nam) vào Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn lần thứ 1.000.000 xin chụp ảnh màn hình gởi về mail: thanhtracnguyenvan@gmail.com sẽ nhận được quà tặng. Quà tặng là 3 tập thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn: Huyền thoại người lái đò (NXB Hội Nhà Văn năm 2013), Giọt lệ trăng (NXB Văn Nghệ tp.HCM năm 2010), Quà tặng mùa đông (NXB Văn Nghệ tp.HCM năm 2007)

12 nhận xét :