Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Chùm ảnh Đại hội nhà văn tp.HCM cuối năm 2011

Phát biểu của nhà thơ Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội Nhà Văn tpHCM

Khen thưởng các nhà thơ, nhà văn tiêu biểu cuối năm 2011
Lễ kết nạp 29 nhà thơ, nhà văn mới cho Hội nhà văn tp.HCM
Phát biểu của nhà văn trẻ Trần Minh Hợp
Chào cờ bế mạc Đại hội
Nhà văn Mạc Can
Liên hoan cuối năm của các nhà văn, nhà thơ
Nhà thơ Nguyễn Văn Tào (áo sậm ngồi giữa)
Nhà thơ Thiên Hà với bài thơ tự sự hơn 10 năm làm đơn mới được kết nạp vào Hội Nhà Văn tp.HCM
Nhà thơ Lê Thị Kim và nhà thơ Thiên Hà
Nhà thơ Trương Nam Hương

Bài và ảnh Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :