Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Thơ 0045: Đi Tân BửuĐI TÂN BỬU

Long lanh đáy nước chân cầu
Đường đi Tân Bửu xôn xao nắng chiều
Trời xa xanh thẳm cánh diều
Áo em xanh biếc để nhiều nhớ nhung.

Bình Chánh 1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

-----------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Giáo Dục - Sáng Tạo tháng 4 năm 1997

+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Hoa Sứ Trắng - NXB Trẻ năm 1997

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :