Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0211


Trái khổ qua

Cầm lên một trái khổ qua
Khổ mà kêu khổ đúng là khổ thôi!
Yêu nhau leo núi vượt đồi
Chia bùi xẻ đắng khổ rồi cũng qua!

2006
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên Tạp chí ChưYangSin số 239, tháng 7 năm 2012

1 nhận xét :

Ngọc Anh nói...

Một bài thơ rất trữ tình