Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0157


Nhạc suối

Nắng vàng bờ suối chênh vênh
Gió lơ ngơ đến
Khói lềnh bềnh đi
Hàng thông nghiêng lá thầm thì
Nước rí rách gảy
Đá rì rầm vang...

Rừng chiều nhạc suối miên man
Mây tương tư bỗng vỡ ngàn giọt thương...

Suối Tiên, Quy Hòa, Bình Định 2000
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :