Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Tuyển thơ Đất Đứng


Giới thiệu Tuyển tập thơ Tuyển thơ Đất Đứng

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Tuyển thơ Đất Đứng - NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2011.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với gần 50 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :