Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0266


Xuân nhớ

Ước gì giọt nhớ vỡ đôi
Anh pha mật ngọt gói rồi trao em
Khi hờn em nhớ giở xem
Thấy anh trong đó đang len lén cười!

Ước gì mai mãi vàng tươi
Anh vun thêm nắng gởi người anh yêu
Bây giờ xa biết bao nhiêu
Mai lùi xùi héo, người liêu xiêu buồn.

Ước gì Trái Đất bỗng vuông
Hai mình hai góc bắt chuồn chuồn chơi
Chuồn em cứ thích đùa lơi
Chuồn anh vẫn vượt biển trời tìm em.

2007
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Không có nhận xét nào :