Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0256


Nhìn về phương đông

Bom nguyên tử hủy diệt hướng ấy
Động đất, sóng thần nhấn chìm hướng ấy
Mặt trời mọc cũng từ hướng ấy
Nước Nhật...

2009
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét