Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Thơ 0268: Vô tình
VÔ TÌNH

Vô tình gặp
Vô tình thương
Nửa đêm dông bão...
Vấn vương vô tình.

Người đi
Táo rụng sân đình
Duyên trăm năm
Đợi
Vô tình
Trăm năm...

2009
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
--------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :