Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Ảnh gia đình Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thanh Trắc Nguyễn Văn và người vợ trước (sinh năm 1983)
Người vợ sau của Thanh Trắc Nguyễn Văn sinh năm 1978

Bé Tí Nị (Nguyễn Kim Như Ngọc lúc 4 tuổi)Bé Tí Nị (lúc 5 tuổi) và bà nội
Du lịch ở Phú Yên - Bé Tí Nị 5 tuổi

9 nhận xét :