Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Thơ 0346: Trường xưa


TRƯỜNG XƯA

Trường xưa, thầy cũ, tường rêu
Đâu tà áo trắng để chiều tương tư?
Tìm ai ghế đá mưa thu
Cây bàng rụng gởi lá thư học trò.


2015
(Bài thơ đã đăng trên báo Áo Trắng, tập 3 năm 2015)

Thanh Trắc Nguyễn Văn-------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Áo Trắng, tập 3 năm 2015

<> Bài thơ được viết tặng cho cô giáo sinh thực tập Phan Thị Ngọc Huyền, đồng hương quê ngoại của Thanh Trắc Nguyễn Văn ở Tiền Giang, rất tiếc bài thơ chưa kịp đăng báo thì cô Ngọc Huyền đã rời trường...

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :