Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0169


Đoạn kết lá diêu bông

Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên lá nợ thỏa lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!

2005
(Tuyển tập thơ Khúc xạ mùa thương - NXB Thanh Niên 2006)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét