Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Thơ tranh: Cô gái áo vàng

--------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Ảnh Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm sưu tầm từ internet'

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn.

Không có nhận xét nào :