Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0168 bisGiận (bản mới)

Chung đường
Chung bóng
Chung đôi
Hỏi em
Em chẳng trả lời
Nên xa.

Con đường xa quá là xa
Hai mình đi hết...
Hết xa...
Bỗng gần!

2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :