Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0168


Giận

Chung đường, chung bóng, chung đôi
Hỏi em, em chẳng trả lời nên xa
Con đường xa quá là xa
Hai mình đi hết... Hết xa... Bỗng gần!

2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :