Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Thơ của bạn thơ Hải Yến
Cảm tác khi đọc thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn

(Từ câu "Giận em đập nát câu thề" - trong bài thơ Ghen của Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Chữ thương! Giận bẻ làm đôi
Trách ai sao nỡ buông lời đắng cay
Nguyện tim ghi khắc tình này
Trăm năm đầu bạc chẳng thay đổi lòng
Ngoài vườn cau mới trổ bông
Mà con chim sáo sang sông chẳng về
Buông tay… rơi nát câu thề
Trời thu nắng nhạt… mây về… đổ mưa

(Ngày 31/8/2010)

Hải Yến


---------------------------------------------------------

Ghen

Giận em đập nát câu thề
Nắng hồng rơi vỡ dầm dề mưa tuôn
Bão dông giăng kín mây buồn
Gió tan tác nhớ, sóng cuồn cuộn đau...

Bây giờ người ấy trầu cau
Dửng dưng qua bến sông sâu, xuống đò
Lơ ngơ tôi đứng trên bờ
Lời thương hóa đá... Hết chờ, hết mong!

Lội đò tiễn sáo sang sông
Câu thơ xưa thả bềnh bồng hoàng hôn
Vung tay bỏng lửa ghen hờn
Dở dang giờ nhặt cô đơn bốn mùa...


Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :