Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0239






Không đề

Chợt qua sân chùa vắng
Nhặt lên nửa nỗi buồn
Nửa buồn kia đâu mất?
Nửa buồn tan theo chuông…

2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét