Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Thơ 0239: Không đề
KHÔNG ĐỀ

Chợt qua sân chùa vắng
Nhặt lên nửa nỗi buồn
Nửa buồn kia đâu mất?
Nửa buồn tan theo chuông…

2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :