Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Mây Khói Quê Nhà


Giới thiệu Tuyển tập thơ Mây Khói Quê Nhà

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Mây Khói Quê Nhà - NXB Thanh Niên ấn hành năm 2012. Nhà thơ Nguyễn Dương Quang chủ biên và tuyển chọn. Các tác giả thơ có bài trong tuyển tập thơ đều đã được nhà thơ Nguyễn Dương Quang tuyển chọn từ nhiều nguồn rất khách quan, công minh và tất cả các tác giả thơ đều được miễn phí in ấn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 97 tác giả thơ khác.Không có nhận xét nào :