Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Ảnh Thanh Trắc Nguyễn Văn (2)

Thanh Trắc Nguyễn Văn, người vợ sau và con gái (2 tuổi).
Thanh Trắc Nguyễn Văn được người đẹp T.H. ái mộ  
tặng hoa. Ngồi kế bên trái là người đẹp L.A., cũng là 
một trong những bạn đọc nữ rất thích thơ của Thanh 
Trắc Nguyễn Văn.
Thanh Trắc Nguyễn Văn cùng các nhà thơ, bạn thơ 
 trong thi nhóm CLB Lục Bát Sài Gòn.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét