Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Thơ 0320: Mắt lá


Mắt lá

Đêm thu
Mắt lá mùa thu
Trăng dìu dịu biếc
Đất nhu nhũ vàng
Mắt em đăm đắm ngỡ ngàng
Anh cầm mắt lá bàng hoàng tìm nhau.

Bên em
Mắt lá xôn xao
Mắt thương, mắt hẹn
Toàn màu thiên thai...


2012
(Tập thơ Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013)  

Thanh Trắc Nguyễn Văn

--------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013

11 nhận xét :