Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Thơ của bạn thơ Nguyễn Xuân Ngọc
CHIA XA 
            (họa bài thơ lục bát Chia xa của Thanh Trắc Nguyễn Văn)
"Chia xa bẻ nửa câu thề"
Nửa đi cũng tội nửa về cũng đau
Người về lạnh nửa vườn cau 
Câu thơ héo cả vườn trầu giá sương.

Nửa đi đau cả con đường
Nửa về giá lạnh mưa tuôn ướt đầm
Nửa đi nhẹ cũng khóc thầm
Nửa về nặng nỗi tri âm hững hờ.


Xuân Ngọc


---------------------------------------------------------------------------

Chia xa

Chia xa bẻ nửa câu thề
Nửa đi ngập gió, nửa về ướt mưa
Nửa đau đau lá cuối mùa
Nửa thương thương mảnh trăng xưa phập phồng.

Người về lạnh nửa vườn hồng
Câu thơ lạnh nửa bềnh bồng thành sương
Người đi lạnh nửa con đường
Nửa đau nhẹ mất, nửa thương nặng đầy.
 

Thanh Trắc Nguyễn Văn 

2 nhận xét :

Huyền Nguyễn nói...

Chia xa bẻ nưa câu thề
Nửa đi mắt ướt, nửa về lệ rơi.
Nửa đi tình vẫn không vơi.
Nửa về chất chứa, chơi vơi nỗi buồn.

Nửa đi mắt ướt mưa tuôn.
Nửa về day dứt, thơ buồn trao ai.
Nửa đi nỗi nhớ nặng vai.
Nửa về đếm tháng, chờ ai ngày về.

thanhtracnguyenvan nói...

Cảm ơn bạn Huyền Nguyễn đã tặng thơ