Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Thanh Trắc Nguyễn Văn và các bạn trong giới sáng tác (3)

Từ trái qua phải: Chị Nga (vợ của họa sĩ Nguyễn Chinh - họa sĩ Nguyễn Chinh
- nhà văn Nhật Chiêu - Thanh Trắc Nguyễn Văn - nhà thơ Diệp Vy (từ Đà Lạt

xuống) tại nhà riêng của nhà thơ Dung Thị Vân cuối tháng 3 năm 2014


Chị Nga (vợ họa sĩ Nguyễn Chinh) - nhà thơ Dung Thị Vân - nhà văn Nhật Chiêu -
Thanh Trắc Nguyễn Văn - nhà thơ Diệp Vy

Nhà thơ Dung Thị Vân - chị Nga (vợ họa sĩ Nguyễn Chinh) - nhà văn Nhật Chiêu -
nhà thơ Diệp Vy - Thanh Trắc Nguyễn Văn


Nhà văn lão thành Nhật Chiêu (cũng là nhà nghiên cứu về thơ Haiku, là giảng viên
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Thanh Trắc Nguyễn VănThanh Trắc Nguyễn Văn và anh Nguyễn Hồng Xuân (là một trong những người
sáng lập ra group Thơ Say trên Facebook). Ảnh chụp khoảng tháng 3 năm
2014 tại quán Nghêu Ngao

Không có nhận xét nào :