Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Thơ 0118: Trúc đào
























TRÚC ĐÀO

Đi ngang thấy ngọn trúc đào
Nhà em anh hỏi lối vào gần xa?
Từ ngày vườn ấy trổ hoa
Tìm em trăm nẻo dẫu xa cũng gần!


2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn





----------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002

Ghi chú: Ảnh người đẹp Tôn Nữ Na Uy và hoa trúc đào sưu tầm từ internet

5 nhận xét :