Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Giới thiệu tập thơ Cỏ Hoa Thì ThầmGiới thiệu tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm

Xin giới thiệu tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm.
Đây là tập thơ riêng thứ ba của Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Tập thơ xuất bản năm 2002 do Nhà Xuất Bản Thanh Niên ấn hành. 

4 nhận xét :