Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Thơ 0099: Hoa hướng dương

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tan trường sao chẳng chờ nhau?
Em theo người ấy bỏ sầu tôi rơi
Em là hoa hướng mặt trời
Để tôi chiếc lá suốt đời ngóng... theo!


1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) 


Thanh Trắc Nguyễn Văn--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã được đăng trong chùm thơ Lời cỏ hoa, trên báo Văn Học và Tuổi Trẻ tập 44 năm 1999
* Bài thơ đã được đăng trong chùm thơ Lời cỏ hoa, trên báo Nữ Sinh số 68, năm 1999

+ Bài thơ đã in trong Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002

Ghi chú: ảnh hoa hướng dương và ảnh minh họa sưu tầm từ internet

4 nhận xét :