Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Thơ 0147: Ngọc trong đá

NGỌC TRONG ĐÁ

Nào ai thấy được hoa trong đá
Sáng lung linh một cõi vô thường
Nào ai tìm được ngọc trong đá
Ngọc ẩn mình, ngọc vẫn ngát hương.

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

-------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã đăng trong Tập thơ riêng Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :