Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Canh Dần 
Giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Canh Dần

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Canh Dần - NXB Công An Nhân Dân ấn hành năm 2010.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 167 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :