Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Thơ 0159: Nói

Nói

Có những lời phải nói
Như biển khát mặt trời
Thiêu bóng đêm gian dối
Mập mờ lửa ma trơi.

Có những lời chớ nói
Nói chỉ tổn thương nhiều
Sự thật là phải biết
Dung hòa để thương yêu.

Có những lời không nói
Có nói cũng xa rồi
Em một phương trời mộng
Ta chúc mừng em thôi!

Có những lời chưa nói
Sao chẳng nói bây giờ?
Lời kính yêu dâng mẹ
Vọng tiếng lòng con thơ.

Có những lời nước mắt
Sau dông tố tột cùng
Ta nhủ mình đi tiếp
Giương cánh buồm bao dung.

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn----------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Áo Trắng số 38 (bộ mới), ngày 25.9.2001
* Bài thơ đã đăng trên báo Áo Trắng số 65, tháng 7.2003

Không có nhận xét nào :