Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại
Giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại, do bạn Đặng Lê Huy Vũ tuyển chọn, tập thơ do NXB Thanh Niên ấn hành năm 2010.

Tập thơ tuyển dày như một quyển tự điển gồm 1038 trang.


Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 307 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :