Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Thơ tranh: Tặng ca sĩ Trang Mỹ Dung

 ----------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh ca sĩ Trang Mỹ Dung sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn. 

Không có nhận xét nào :