Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại 2

Giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại 2

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại 2, do bạn Đặng Lê Huy Vũ tuyển chọn, tập thơ do NXB Thanh Niên ấn hành năm 2011.
Tập thơ tuyển dày như một quyển tự điển gần 1000 trang.


Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với hơn 300 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :