Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0219


Anh đào

Theo em tìm ngắm anh đào
Ngờ đâu hoa rụng bay vào nhà tôi!
Ngỡ rằng nhặt chút hương rơi
Cầm lên chỉ thấy khoảng trời không em.


2011
(Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt tập 2 - NXB Văn Học năm 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :