Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0216


Cô gái bán mơ

Tìm em cô gái bán mơ
Để mùa đông ấy đợi chờ bên sông
Ngờ đâu quang gánh rỗng không
Trái mơ lặn ngụp xuống dòng ca dao
Em về qua cổng trăng sao
Tôi theo hỏi mãi:
Lối nào
Còn mơ?

2002
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :