Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Nhâm Thìn
Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Nhâm Thìn - NXB Công An Nhân Dân ấn hành năm 2012. 

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 202 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :