Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Ảnh Thanh Trắc Nguyễn Văn và Mai Hữu Phước

Thanh Trắc Nguyễn Văn và Nhà thơ - Thạc sĩ y khoa  
Mai Hữu Phước trong một buổi tiệc thân mật. 
Lúc này anh Mai Hữu Phước vừa vào Sài Gòn 
còn Thanh Trắc Nguyễn Văn đang chuẩn bị ra sân bay 
đi Hà Nội (2011).
Thanh Trắc Nguyễn Văn, Nhà thơ - Thạc sĩ y khoa Mai
Hữu Phước và Nhà thơ nữ Thái Thanh Nguyên (một
nữ tướng thơ Đường luật) đang trao đổi, bàn luận
về văn chương (2011).

2 nhận xét :

Nặc danh nói...

chuc gia dinh nha tho tram nam hanh phuc

Tạo Nguyễn Văn nói...

Cảm ơn bạn nhiều