Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Thanh Trắc Nguyễn Văn họp mặt ở Hội Nhà Văn tp.HCM ngày 16.1.2013

Hội Nhà Văn tp.HCM đã có trụ sở mới. Và rất vui khi lần này Hội Nhà Văn lại ở
chung với Hội Âm Nhạc, Hội Điện Ảnh và Hội Nghệ Sĩ Múa. Báo Văn Nghệ 

tp.HCM cũng được ở chung và có tòa soạn ở tận lầu 5.
Tiệc họp mặt tất niên của Hội Nhà Văn tp.HCM ngày 16.1.2014 được tổ chức tại
đây.
 
Thơ và ảnh của Thanh Trắc Nguyễn Văn trong báo Xuân Văn Nghệ tp.HCM,
số đặc biệt Xuân Giáp Ngọ 2014Từ trái qua phải hàng đứng: Nhà văn, nhà báo Phan Hoàng - Thanh Trắc
Nguyễn Văn - nhà thơ Vũ Trọng Quang

Hàng ngồi: Nhà báo Minh Đan, nhà thơ Ngọc Tuyết, nhà thơ Trần Mai Hường,
 nhà thơ Dung Thị Vân, nhà văn Nhật Chiêu
Từ trái qua phải hàng đứng: Chủ tịch Hội Nhà Văn tp.HCM nhà thơ Lê Quang
Trang - Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hàng ngồi: Nhà báo Minh Đan, nhà thơ Ngọc Tuyết, nhà thơ Trần Mai Hường,
 nhà thơ Dung Thị Vân, nhà văn Nhật Chiêu, nhà thơ Vũ Trọng Quang
Từ trái qua phải: Cô thủ quỹ và cô kế toán của Hội Nhà Văn tp.HCM, nhà thơ
Dung Thị Vân (đứng), nhà báo Minh Đan, nhà thơ Ngọc Tuyết

Từ trái qua phải: nhà thơ Bùi Chí Vinh - nhà báo Minh Đan - nhà thơ Ngọc Tuyết
- nhà thơ Trần Mai Hường - nhà văn Nhật Chiêu - nhà thơ Vũ Trọng Quang -

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thanh Trắc Nguyễn Văn và các nhà thơ nữ: nhà thơ Trương Nam Chi - Thanh
Trắc Nguyễn Văn - nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng - nhà thơ Kiều Huệ

Thanh Trắc Nguyễn Văn và các nhà thơ nữ: nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng - nhà
thơ Trương Nam Chi - nhà thơ Kiều Huệ - nhà thơ Ngọc Tuyết

Không có nhận xét nào :