Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Thanh Trắc Nguyễn Văn ở Đà Lạt 2013

Thanh Trắc Nguyễn Văn ăn sáng ở Dầu Giây
Thanh Trắc Nguyễn Văn ở thác DatenlaThanh Trắc Nguyễn Văn ở cáp treo Đà LạtThanh Trắc Nguyễn Văn và học sinh lớp 12A4 tại Thiền Viện Trúc Lâm

Thanh Trắc Nguyễn Văn tại siêu thị trà cà phê Tâm Châu


Thanh Trắc Nguyễn Văn và thầy Huỳnh Long Hà tại siêu thị trà cà phê
Tâm Châu

Không có nhận xét nào :