Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Ca dao về Mẹ (2)

CA DAO VỀ MẸ (2)

Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn.

Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.

Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.

Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.

Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.

Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chín chữ cù lao
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa.

Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay, còn nối
Cha mẹ chết rồi, con chịu mồ côi!

Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều.

Có chồng chẳng được đi đâu
Có con chẳng được đứng lâu một giờ.

Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.

Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng?

Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng.

Đêm đêm con trẻ đái dầm
Mẹ nằm chỗ ướt con nằm chỗ khô.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh.

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.

Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi.

Nhìn lên nuột lạc mái nhà
Bao nhiêu nuột lạc thương bà bấy nhiêu.

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa

Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu.

Thờ cha mẹ,ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trrong luân thường.

Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già.

Vẳng nghe chim vịt kêu trời
Bâng khuâng nhớ Mẹ chín chiều ruột đau. 


(sưu tầm) 
Tục ngữ về Mẹ
Ca dao về Mẹ
Ca dao về Mẹ (2)
Ca dao về Mẹ (3)
Danh ngôn về Mẹ

Ghi chú: Ảnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cùng bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc, và ảnh minh họa sưu tầm từ internet