Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Ca dao về MẹCA DAO VỀ MẸ 

Chẳng tham nhà ngói ba tòa
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.

Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.

Chồng dữ thì em mới lo,
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao.

Dì ruột thương cháu như con,
Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.

Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha,
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.

Mẹ cho bú mớm nâng niu
Tội Trời thì chịu, chẳng yêu bằng chồng.


Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.

Mẹ em đi chợ đường trong
Mua em cây mía vừa cong vừa dài,
Mẹ em đi chợ đường ngoài,
Mua em cây mía vừa dài vừa cong.

Mẹ em hằng vẫn khuyên răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.

Mẹ già ở túp lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay.

Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

Mẹ già như bắp khô bao
Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay ?

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau

Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi

Mẹ già như chuối chín cây
Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.

Mẹ già như chuối chín cây
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.
Khế với sung, khế chua sung chát
Mật với gừng, mật ngọt gừng cay
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đấy với đây chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chẳng xe đã mắc
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say
Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.

Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.

Sinh con ai nỡ sinh lòng
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.


(sưu tầm) Tục ngữ về Mẹ
Ca dao về Mẹ
Ca dao về Mẹ (2)
Ca dao về Mẹ (3)
Danh ngôn về Mẹ

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :