Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Tục ngữ về MẹTỤC NGỮ VỀ MẸ 

Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa.

Cá chuối đắm đuối vì con.

Con có mẹ như măng ấp bẹ.

Con có mẹ như thiên hạ có vua.

Con biết nói, mẹ hói đầu.

Con lên ba, mẹ sa xương sườn.

Con lên ba, mới ra lòng mẹ.

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Con nhờ đức mẹ.

Con vua tốt vua dấu, con tôi xấu tôi yêu.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không.

Cha sinh mẹ dưỡng.

Cha sinh không tày mẹ dưỡng.

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo.

Con đâu cha mẹ đấy.

Con có cha mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà lên.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Công cha nghĩa mẹ.

Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con.

Mất mẹ mất cha thật là khó kiếm,, chớ đạo vợ chồng chẳng thiếu gì nơi.

Mẹ con một lần da đến ruột.

Mẹ ăn con giả.

Mẹ nào con ấy.

Mẹ gà con vịt.

Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày.

Mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

Mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi được một mẹ.

Mẹ cha là Biển là Trời
Làm con sao dám cãi lời mẹ cha.

Mẹ cha trượng quá khuôn vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn.

Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.

Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con sục sạc.

Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn.

Mài mực ru con, mài son đánh giặc.

Mẹ hát con khen hay.

Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt.

Mẹ già như chuối chín cây.

Nhiều con giòn mẹ.

Nhất mẹ nhì con.

Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.

Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn đẹp còn giòn hơn ta.

Phúc đức tại mẫu.

Sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ lót lá mà nằm.

Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú vú dì.

Thuyền không bánh lái thuyền quầy,
Con không cha mẹ ai bày con nên.


(sưu tầm)
Tục ngữ về Mẹ
Ca dao về Mẹ
Ca dao về Mẹ (2)
Ca dao về Mẹ (3)
Danh ngôn về Mẹ

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :