Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Thơ của bạn Nguyễn Hữu Trí Trí


NHỚ... 
            (họa bài thơ Nhớ bạn cũ của Thanh Trắc Nguyễn Văn) 
Hè sang lại nhớ ngày xưa
Nhớ thời áo trắng - rặng dừa em qua
Thế rồi cuối cấp chia xa
Về thăm trường cũ nhin hoa ngậm ngùi !

Nguyễn Hữu Trí Trí
 
---------------------------------------------------------------------------------------------


NHỚ BẠN CŨ
(tặng Ngọc Hiền)

Đâu rồi người ấy ngày xưa
Nụ cười tóc ngắn
Tuổi vừa tròn trăng?

Người đi biền biệt tháng năm
Giọt mưa trường cũ
Gọi thầm
Tên ai...

2017 


Thanh Trắc Nguyễn Văn---------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

2 nhận xét :

hoang phan nói...

bài thơ hay nhưng buồn, buồn vì chia ly hay vì mùa hè?

Nguyễn Hữu Trí Trí nói...

NHỚ...

Hè sang lại nhớ ngày xưa
Nhớ thời áo trắng - rặng dừa em qua
Thế rồi cuối cấp chia xa
Về thăm trường cũ nhin hoa ngậm ngùi !

Nguyễn Hữu Trí Trí