Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Thơ tranh: Nghe tiếng đàn nguyệt đêm mưa------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn.

Không có nhận xét nào :