Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Thơ tranh: Yêu


-------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn.

Không có nhận xét nào :