Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0228






Nồng nàn
           Trầu vàng nhá với cau xanh
           Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời
                          (ca dao)

Nồng nàn là nồng nàn ơi
Yêu em năm tháng đánh rơi nồng nàn
Trách nhau đôi lúc bàng hoàng
Còn đâu cái thuở trầu vàng cau xanh
“Duyên em sánh với tình anh…”
Câu ca dao cũ sao đành lãng quên?

Thuyền tình lệ nặng lênh đênh
Sóng vùi gió dập chông chênh biển trời
Tay buồm tay lái chớ lơi
Nồng nàn giữ hướng kẻo rồi bão dông.

2005
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn





Không có nhận xét nào :