Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0231

TẶNG NGHỆ SĨ HÀI XUÂN HƯƠNG

Bi hài nửa giọt lệ rơi
Thích đùa đùa thật cho đời bớt đau
Trời xuân hương ngát trăng sao
Tiếng cười cười đến bạc đầu chưa tan

2011
(Tuyển tập thơ Lộc Phát Tân Mão - NXB Công An Nhân Dân 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Ảnh Nghệ sĩ hài Xuân Hương và ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :